Naprawa Błędu 0x80072F8F w Windows 7

Podczas aktywacji systemu Windows 7 może wystąpić błąd 0x80072F8F. Jest to problem, który może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie systemu i utrudnić jego aktywację. W tym artykule przedstawimy skuteczne rozwiązania, które pomogą ci naprawić ten błąd i przywrócić prawidłową aktywację systemu Windows 7.

Ważne informacje do zapamiętania:

 • Sprawdź i zsynchronizuj ustawienia daty i godziny w systemie
 • Aktualizuj system Windows, aby pobrać i zainstalować dostępne łatki
 • Zresetuj sklep Microsoft Store, jeśli błąd występuje podczas jego korzystania
 • Napraw uszkodzone pliki systemowe za pomocą narzędzia SFC
 • Edytuj rejestr systemu, jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogły

Co to jest błąd 0x80072F8F?

Błąd 0x80072F8F to błąd występujący w systemie Windows, który może pojawić się podczas aktywacji systemu, aktualizacji systemu Windows lub korzystania ze sklepu Microsoft. Przy prawidłowym działaniu systemu, tego błędu nie powinno być. Najczęstsze przyczyny to nieprawidłowe ustawienia daty i godziny, uszkodzone pliki DLL lub niespójne wpisy w rejestrze. W przypadku wystąpienia tego błędu, ważne jest rozpoznanie przyczyny, aby można było zastosować odpowiednie rozwiązanie.

 • Nieprawidłowe ustawienia daty i godziny w systemie Windows.
 • Uszkodzone pliki DLL powiązane z aktywacją systemu lub aplikacjami Microsoft.
 • Niespójne wpisy w rejestrze systemowym.

Rozwiązanie 1: Sprawdzenie i synchronizacja daty i godziny

Pierwszym krokiem w naprawie błędu 0x80072F8F jest sprawdzenie ustawień daty i godziny w systemie. Upewnij się, że data, godzina i strefa czasowa są poprawnie ustawione. Jeśli ustawienia są niepoprawne, należy je dostosować. Następnie należy wykonać synchronizację daty i godziny z serwerem czasu. To może pomóc w rozwiązaniu problemu i naprawie błędu 0x80072F8F.

Aby sprawdzić ustawienia daty i godziny w systemie Windows 7, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę zegara w prawym dolnym rogu paska zadań.
 2. Wybierz opcję „Dostosuj datę/czas”.
 3. Sprawdź, czy data i godzina są poprawnie ustawione. Jeśli nie, kliknij przycisk „Zmień datę i godzinę”.
 4. Możesz również sprawdzić poprawność ustawień strefy czasowej. Kliknij przycisk „Zmień strefę czasową” i wybierz odpowiednią strefę czasową dla swojego regionu.
 5. Po sprawdzeniu i ewentualnej zmianie ustawień, kliknij przycisk „Zastosuj” i „OK”.

Po sprawdzeniu i dostosowaniu ustawień daty i godziny, ważne jest wykonanie synchronizacji z serwerem czasu. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno Uruchom.
 2. Wpisz polecenie control.exe /name Microsoft.DateAndTime i kliknij Enter.
 3. W oknie „Data i godzina” przejdź do karty „Czas internetowy”.
 4. Kliknij przycisk „Zmień ustawienia”.
 5. Wybierz opcję „Synchronizuj z serwerem czasu internetowego” i kliknij przycisk „Aktualizuj teraz”.
 6. Po zakończeniu synchronizacji kliknij przycisk „OK” i „Zastosuj”.

Po wykonaniu tych kroków, data i godzina w systemie Windows 7 powinny być poprawnie ustawione i zsynchronizowane z serwerem czasu. To może pomóc w rozwiązaniu problemu błędu 0x80072F8F i przywróceniu prawidłowej aktywacji systemu Windows 7.

Rozwiązanie 2: Aktualizacja systemu Windows

Kolejnym rozwiązaniem, które można zastosować w celu naprawy błędu 0x80072F8F, jest aktualizacja systemu Windows. Skorzystaj z narzędzia Windows Update, aby sprawdzić dostępne aktualizacje i pobrać oraz zainstalować je na komputerze.

Aktualizacje często zawierają poprawki i łatki, które mogą naprawić błędy systemu, w tym błąd 0x80072F8F. Przeprowadzenie regularnych aktualizacji może zapobiec występowaniu tego błędu w przyszłości.

aktualizacja systemu Windows

Jeśli napotykasz na błąd 0x80072F8F, zalecamy, abyś sprawdził, czy na Twoim komputerze zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows. Skorzystaj z narzędzia Windows Update, które umożliwia łatwe i wygodne pobieranie i instalowanie aktualizacji.

Rozwiązanie 3: Resetowanie sklepu Microsoft Store

Jeśli napotkasz błąd 0x80072F8F podczas korzystania ze sklepu Microsoft Store, istnieje możliwość rozwiązania problemu poprzez resetowanie pamięci podręcznej sklepu. Wprowadź polecenie WSRESET w okno Uruchom, aby przeprowadzić resetowanie sklepu.

Resetowanie sklepu Microsoft może być skutecznym sposobem naprawy błędu 0x80072F8F i umożliwić prawidłowe korzystanie ze sklepu. Proces resetowania spowoduje usunięcie wszelkich nieprawidłowości w pamięci podręcznej i przywróci ustawienia sklepu do fabrycznych.

Wprowadzenie polecenia WSRESET:

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Win + R na klawiaturze, aby otworzyć okno Uruchom.

 2. Wprowadź polecenie WSRESET w polu tekstowym i kliknij OK.

 3. Po chwili pojawi się okno sklepu Microsoft Store, które oznacza, że resetowanie zostało wykonane.

Po zresetowaniu sklepu Microsoft Store spróbuj ponownie korzystać ze sklepu i sprawdź, czy błąd 0x80072F8F nadal występuje. Jeśli błąd wciąż występuje, możesz kontynuować z innymi rozwiązaniami opisanymi w tym artykule.

Rozwiązanie 4: Naprawa uszkodzonych plików systemowych

Jeśli błąd 0x80072F8F jest spowodowany uszkodzonymi plikami systemowymi, można wykorzystać narzędzie służące do naprawy plików systemowych (SFC). Uruchom wiersz poleceń jako administrator i wpisz polecenie SFC /SCANNOW, aby przeprowadzić skanowanie i naprawę uszkodzonych plików systemowych. Jeśli SFC nie naprawi plików, można spróbować naprawić obraz systemu za pomocą narzędzia DISM.

Rozwiązanie 5: Edycja rejestru systemu

W niektórych przypadkach, aby naprawić błąd 0x80072F8F, konieczne może być dokonanie edycji rejestru systemu. Jednak zanim przystąpisz do jakichkolwiek zmian, ważne jest wykonanie kopii zapasowej rejestru w celu uniknięcia utraty danych i ewentualnych problemów. Pokażemy Ci, jak przeprowadzić edycję rejestru systemu krok po kroku, aby naprawić ten błąd.

Pierwszym krokiem jest uruchomienie Edytora rejestru, wpisując „regedit” w wyszukiwanie menu Start i wybierając odpowiedni wynik. Upewnij się, że działasz jako administrator, aby uzyskać pełny dostęp do edycji rejestru.

Następnie, przejdź do klucza rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\NtpClient i zlokalizuj wartość „SpecialPollInterval”. Spróbuj zmienić jej wartość na 604800, co oznacza, że komputer będzie synchronizować się z serwerem czasu co 7 dni. To może pomóc w rozwiązaniu problemu aktywacji systemu Windows 7 i naprawie błędu 0x80072F8F.

Warto jednak pamiętać, że edycja rejestru jest czynnością zaawansowaną, która może wpływać na stabilność systemu. Nieprawidłowe zmiany mogą spowodować poważne problemy. Dlatego zalecamy zachowanie ostrożności i dokładne przestrzeganie instrukcji. Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś wykonywać edycję rejestru, skonsultuj się z profesjonalistą lub zwróć się o pomoc do wsparcia technicznego.

Marcin Nowakowski
Marcin Nowakowski
Artykuły: 115

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *