Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?

Protokół IP (Internet Protocol) jest związany z warstwą sieciową (network layer), która jest trzecią warstwą modelu OSI (Open Systems Interconnection). Ta warstwa jest odpowiedzialna za przesyłanie pakietów danych od źródła do miejsca przeznaczenia w sieci, przy czym używa do tego adresów IP. Proces ten może obejmować trasowanie pakietów przez wiele węzłów w sieci.

Marcin Nowakowski
Marcin Nowakowski
Artykuły: 114

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *